Uluslararası Türkçe Öğretimi Bilgi Şöleni

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

BİLDİRİ  KONULARI

 1. Türkçe Öğretiminde Sınıf İçi Etkinlikler
 1. Ben de yapabilirim.
 1. Doğaçlamalar
 
 1. Türkçe  Öğretiminde Sınıf Dışı Etkinlikler
 1. Kendi kendime öğrenebilirim ve geliştirebilirim.
 1. Ders araçları, internet siteleri, CD’ler
 
 1. İki Dilli Bölgelerde Türkçe Öğretimi
 1. Türk öğrencilerin durumu
 
 1. Türkçe  Öğretim Süreci
 1. Dil merkezlerinde Ders/Konu Planlanması,
 1. Hızlandırılmış kursların programlanması
 2. Türkçe öğretiminin tarihsel gelişimi
 3. Temel seviye konu içerikleri ve kelimeler bazında sınırlarımız
 4. Türkçe öğretiminde edebi metinler, edebiyatımız
 
 1. AB Dil Ölçütleri ve İçerikleri
 1. Dil Pasaportu
 1. Avrupa Dil Portfolyosu
 
 1. Fatih Üniversitesi TÖMER Çalışmaları
 1. Kurumun çalışmaları, birlikte çalışma alanları
 1. Kurumda Türkçe öğretiminin geleceği ve yapılabilecek çalışmalar
 
 1. Türkçe Düzey Belirleme Sınavı - TÜSMER
 1. Kurumun çalışmaları, birlikte çalışma alanları
 
 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
 1. Tüm üniversitelerdeki akademik çalışmalar
 1. Yıl boyunca yapılan tüm sempozyumlar, kongreler
 
 1. Türkçe  Öğretiminde Yöntem ve Teknikler
 1. Okuma metinlerinin seçimi ve uygulama örnekleri
 1. Dinleme metinlerinin seçimi ve uygulama örnekleri
 2. Yazma metinlerinin seçimi ve uygulama örnekleri
 3. Konuşma metinlerinin seçimi ve uygulama örnekleri
 4. Çoklu zekâya uygun yapılabilecek etkinlikler ve örnekleri
 5. İletişim dili için öncelikler
 6. Akademik Türkçe öğretimi nasıl olmalı?
 7. Alan Türkçesinde yapılması gereken çalışmalar
 8. Yabancılara Türkçe öğretiminde kuram ve yaklaşımlar
 9. Türkçe öğretiminde şiirlerin ve hikâyelerin yeri

Current Conferences

No conferences are currently active. Please check the archives for past scheduled conferences.